Metsapere sisekord:

 1. Mängumaal viibivad lapsed on lapsevanema vm saatja vastutusel, kuid alati on kohal töötaja, kes suunab ja abistab vajadusel.
 2. Lapsevanem vm saatja on kohustatud jälgima oma lapse tegevust. Meie armsas Metsaperes ei kakelda, trügita ega lõhuta mänguasju või rekvisiite. Mängumaa töötajal on õigus nõuda tahtlikult lõhutud mänguasjade väljamaksmist.
 3. Toidu ja joogiga on mängumaale sisenemine keelatud, v.a. imiku- ja sünnipäevatoidud.
 4. Välisjalanõudes, ülariietes ning paljajalu (ka suvel) on mängumaal viibimine keelatud. Kasutage meie avarat garderoobi.
 5. Mängumaa ei vastuta klientide kahjustatud, kadunud ega varastatud asjade eest. Mängumaale maha jäetud asjad hoiame alles suveni ja siis anname riided jm heategevusse.
 6. Administraatoril on õigus last mitte vastu võtta, kui laps on silmnähtavalt haige ning seetõttu võib ohustada teiste laste tervist.
 7. Mängumaa töötajad ei vastuta õnnetuste eest v.a. juhtumid, mis on tingitud mänguvarustuse rikke tõttu. Kõik eritellimusel valmistatud Metsapere atraktsioonid on läbinud kontrolli ja vastavad Euroopa standarditele EN1176 ja EN1177.
 8. Alkoholi tarbimine ja alkoholijoobes mängumaa territooriumil viibimine on rangelt keelatud.
 9. Mängumaal on õigus keelduda teenindamast inimesi, kes ei järgi meie sisekorra reegleid või tahtlikult rikuvad mänguasju ja tülitavad teisi mängijaid.
 10. Oodatud on lõbusad ja heatujulised külalised!

Lõbusaid ja vahvaid elamusi Metsaperes!

 

Sünnipäeva pidamise reeglid Metsaperes

 1. Palume tulla sünnipäevalapsel kohale vähemalt 10 minutit enne sünnipäeva algust. Sünnipäevaruumi on võimalik pääseda 15 min enne sünnipäeva algust.
 2. Sünnipäevaruum on teie kasutuses kokku koos koristamisega 3 tundi.
 3. Sünnipäeval viibivad lapsed on lapsevanema vm saatja vastutusel.
 4. Söömine toimub ainult selleks ette nähtud sünnipäevalaua taga ning toidu ja toiduriistade sünnipäevaruumist välja viimine pole lubatud.
 5. Kasutada mikrolaineahjus vaid selleks ettenähtud kuumakindlaid nõusid.
 6. Vulkaanide kasutamine on keelatud tuleohutuse tõttu! Palume kasutada tordiküünlaid.
 7. Kahju tekitamisel sünnipäevaruumi rendileandja varale (nt tiku põlemisjäljed puitlaual) või hilisemat eripuhastamist vajava juhtumi korral on Metsaperel õigus nõuda rendilevõtjalt kahju hüvitamist.
 8. Peo lõppedes palume koristada ruum (ühekordsed nõud prügikasti, suurem praht laudadelt ja põrandalt samuti).
 9. Palume vabastada ruumi broneeritud aja lõppedes. Seega jälgige, et selleks ajaks on ruum koristatud ja valmis meile üle andmiseks. Soovi korral on pärast sünnipäevatoa õigeaegset vabastamist lastel võimalus jääda mängumaale edasi mängima.
 10. Palume järgida ning selgitada ka lastele Metsapere mängumaa ohutusnõudeid ja sisekorda.

Kõikide täiendavate küsimuste või murede korral pöörduge meie administraatori poole.

Rõõmsat ja meeldejäävat sünnipäevapidu!